SHIKADO


aikido- iaido - jodo
Ik tracht niet in de voetsporen van de oude meesters te treden,
ik tracht te vinden wat zij zochten”

 Bashô


Na mijn bekering
Als jongen legde ik mij toe op de letteren,
maar was te lui om een geleerde Confucianist te worden.
Als jongeman hield ik mij bezig met Zen,
maar bracht het niet tot meesterschap.

In mijn jonge jaren verliet ik mijn vader
en repte mij naar een verre provincie.
Ik deed mijn best een tijger te schilderen,
maar bracht het zelfs niet tot een kat.

(derde strofe verloren)

Ryokan (1759-1831)Mark